W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Dostęp do informacji nieudostępnionej

XML

Treść

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Ustawodawca w art. 5 ustawy ograniczył to prawo tylko ze względu na: 
o   tajemnicę państwową,
o   tajemnicę służbową,
o   tajemnicę statystyczną,
o   tajemnicę skarbową, 
o   ochronę prywatności,
o   tajemnicę przedsiębiorcy i inne. 
Art. 10 ust. 1 stanowi, że każda informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego przesłany do Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu lub złożony w siedzibie jednostki pokój nr 16 – kadry. 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez „zbędnej zwłoki” nie później jednak niż w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące.
Jeżeli informacja może zostać przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób określony we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku.  Jeżeli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację o wysokości nałożonej opłaty. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.