W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia

Dokumenty z przed 23 września 2018 roku nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami.  

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Bogusława Bobola. Kontakt: ksiegowoscsds@inowroclaw.pl, tel. (48) 52 352 15 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu odpowiada Bogusława Bobola, ksiegowoscsds@inowroclaw.pl, tel.(48) 52 352 15 46.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Wniosek lub żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie. Skargę można złożyć pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
ul. Św. Ducha 90
88-100 Inowrocław
e-mail: ksiegowoscsds@inowroclaw.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA - 800 676 676.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość zaparkowania samochodu na dwóch miejscach parkingowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 90, do którego przylega budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Św. Ducha oraz od ul. Bolesława Krzywoustego (wejście główne).

Wejście od ul. Św. Ducha jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, oznaczone pasem ostrzegawczym.
Na drzwiach umieszczona jest tabliczka informacyjna w formie wizualnej oraz dotykowej w alfabecie Braille´a.

Przy wejściu głównym od ul. Bolesława Krzywoustego znajduje się podjazd dla wózków, oznaczony pasami ostrzegawczymi, wyposażony w poręcze po obu stronach.

Domofon przy wejściu głównym umiejscowiony na wysokości 120 cm, w kolorze kontrastowym z tłem ściany. Zamontowana tabliczka informacyjna w formie wizualnej oraz dotykowej w alfabecie Braille´a.

Budynek dwukondygnacyjny wyposażony w platformę przyschodową dla osób poruszających się na wózkach. Na piętro prowadzą schody z poręczami.
Na poręczy zamontowana nakładka dotykowa w alfabecie Braille´a.

Osoby niewidome lub słabowidzące mogą skorzystać z tablic tyflograficznych, które informują o rozkładzie pomieszczeń budynku. Tablice zlokalizowane są na parterze budynku przy wejściu głównym oraz na piętrze budynku. 

W budynku zamontowano system nawigacyjno-informacyjny YourWay informujący osoby z dysfunkcją wzroku, poprzez aplikację w urządzeniu mobilnym, o lokalizacji Ośrodka, układzie pomieszczeń oraz ich funkcjach. 

W holu na parterze znajduje się tablica informacyjna (wizualna).

Każde pomieszczenie oznaczone: numer sali, nazwa pracowni wizualna oraz w alfabecie Braille´a.

Nad wejściami do pomieszczeń nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Korytarze wolne od przeszkód, bezprogowe, wyposażone w pochwyty.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne odpowiedniej szerokości, bezprogowe wejścia do wszystkich pomieszczeń Domu.

Drzwi szklane oznaczone taśmą w kolorze żółtym. 

Oznaczone drogi ewakuacyjne.

Oznaczenia kontrastowe-pasy ostrzegawcze wewnętrzne przed i za schodami. 
Taśmy antypoślizgowe-ostrzegawcze w kolorze żółtym na krawędziach pierwszego i ostatniego stopnia schodów.

Toaleta/łazienka dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby słabosłyszące, posiadające aparat słuchowy, mogą skorzystać z mobilnej pętli indukcyjnej.

Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia druków, komunikatów w formie powiększonej.

Placówka zapewnia możliwość skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego w godzinach pracy jednostki tj. w godz. 7.30 - 15.30.  

Aplikacje mobilne

Brak